top of page
Search
  • Live Lepperød

Turstier i Slagen: Bergans beste turstier

Updated: Aug 24, 2021

Turentusiasten Jan Petter Bergan har tre favorittstier i nærområdet som han anbefaler alle turglade lokalpatrioter.

Valløodden med Prinds Christians batteri i front.


En tur ut etter en travel dag er godt for både helse og livskvaliteten. Det å finne roen i naturen kan gi nye krefter. - Jan Petter Bergan

Turstiene i vårt nærmiljø er varierte og interessante. Like ved utgangsdøra kan du finne en sti eller et skilt som gir deg retninger til turopplevelser og naturglede. Uavhengig av tid, krav til utstyr og omfattende transport. Det er bare å se deg rundt. Mulighetene er mange.


Faktisk kan du gå i sammenhengende naturområder i flere timer. Det handler om din helse og livskvalitet. Det trenger ikke være lange turer. Etter en travel dag kan roen i naturen gi deg nye krefter. Spennende turidéer finner du i appen Ut.no eller på nettsiden til Tønsberg og omegn turistforening. Kart og turinformasjon får du også hos Mitt Tolvsrød øverst på

Tolvsrød torg, i servicesenteret på Tønsberg rådhus og på kontoret til turistforeningen på Brygga. Da er det vel bare å ønske deg god tur!

3 favorittstier

1. Kirkeskogen - Råelåsen

Kirkeskogen er et yndet turområde i Søndre Slagen. Det finnes mange stier rundt Slagenhallen og Søndre Slagen kirke. Mange turgåere og joggere bruker skogen året rundt. Det går en rundløype på cirka 4 km i enkelt terreng gjennom skogen, delvis lyssatt om kvelden, og med lysløype om vinteren. Parker ved Slagenhallen eller Søndre Slagen kirke, og følg veien langs kirkegården nesten helt til enden og sving inn på stien til venstre før Bülowstua. Deretter følger du stien langs jordet og videre før du svinger nordover igjen i retning Slagen bo- og servicesenter, tilbake til utgangspunktet.

Du kan gå videre fra Bülowstua til Råelåsen og nyte en av de flotteste utsiktspunktene i Slagen. Fra Bülowstua krysser

du Narverødveien, og går skogsveien på den andre siden til enden. Deretter krysser du Jarlsøveien og følger Havørnveien til Karlsebakken. Ca 30 meter ned til venstre i Karlsebakken går det en sti til høyre opp i Råelåsen fra syd (merket med blå stolper og blå merker i asfalten). Følg blåmerket løype over åsen. Ta en tur ut på pynten og få en vakker utsikt over Teien gård, Træla og innseilingen til Tønsberg. Utsiktspunktet er et velegnet sted til å overnatte i hengekøye! Derfra kan du fortsette rundløypa merket østre trasé til nordkanten av åsen, følg så vestre trasé tilbake til Karlsebakken. Alternativt kan du gå ned Teigenveien til Kiwi Råel og videre inn i Kirkeskogen derfra. Rundløypa i Råelåsen er 3,2 km lang.

2. Kyststien Jarlsø - Husvik - Vallø

Start turen fra Jarlsø, den gamle industriøya som er blitt et attraktivt boområde med fin utsikt til skjærgården og inn-

seilingen til Tønsberg. Du kan parkere like over broa. Først kan du gå ut til det gamle fyret helt på sydsiden av øya. Gå veien langs kysten rundt hele øya tilbake til utgangspunktet. Følg kyststien langs sjøen forbi Sjøstua til Husvik vel og gamle Husvik med hus i klassisk sørlandsstil. Kyststien går forbi Narverød gård og badetranda på Klopp med utsikt til Klokketårnet på Torgersøya. Gå videre på gang- og sykkelveien til Vallø båthavn og videre til Vallø. Det går en snarvei gjennom sivet langs sjøen fra båthavna til Vallø. Derfra kan du gå ut på Vallø-pynten og se på «månelandskapet» som ble til etter at Esso ryddet opp etter oljevirksomheten på halvøya. Området er nå frigitt av Esso Norge. Gå først til Vallø kirke og ta en titt på minnesmerket foran kirken, som viser alle 53 navnene over de omkomne etter engelskmennenes bombing av raffineriet på Vallø i april 1945. Gå deretter inn gjennom den store, hvite steinporten på høyre side av kirken. Den markerte inngangen til Herregården på Vallø, som dessverre ble revet i 1977. Videre går du sydover til Prinds Christians Batteri, et lite forsvarsfort fra dansketiden, som står intakt med sine tre kanoner, og vedlikeholdes av Vallø historielag. Turen kan gjerne forlenges videre langs kyststien til Ringshaug, forbi renseanlegget, der stien nedenfor nylig ble åpnet.

3. Ringshaug – Skallevold - Karlsvika

Kyststien fra Ringshaug til Skallevold og Karslvika er både

vakker og spennende. Du kan starte turen fra Ringshaug-

stranda, deretter kan du gå langs kysten nordover helt til

Karlsvika (5 km). Turen går stort sett i sjøkanten, enkelte steder på vei og enkelte steder på ulendt terreng i vannkanten.

Enkelte partier kan være vanskelige å gå ved ekstremt høyvann og stor sjø, da kan man gå på alternativ vei. Skilter kan følges til Skallevold og deretter til Karlsvika, eller man kan følge skilter til Ringshaug badestrand, alt ettersom. Ta gjerne turen innom Furustand camping og se på de flotte runde strandhusene og det karakteristiske tårnhuset i Kong Rings borg.

Ringshaug, Skallevold og Karlsvika har alle flotte badesteder med sandstrand, og det er godt med bade-, raste- og lekemuligheter langs hele turen. Hvis du vil gå videre norover, er turen gjennom Essoskogen hyggelig. Her kan du se rester etter feriekoloniene, som Tunsberg historielag har ryddet og merket med infotavler. Faktisk kan du gå helt til Blixekilen og videre på gang- og sykkelvei til Åsgårdstrand. Om du ikke vil gå hele veien hjem igjen til, så går det sikkert en buss.
235 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page