top of page
Search
  • Live Lepperød

Bydelsutvikling: Hva skjer med Tolvsrød Torg?

Updated: Aug 24, 2021

Planene for Tolvsrød torg begynner å finne sin form. Nå er det opp til kommunen å

behandle, før prosessen videre kan gå sin gang.

Tolvsrød torg - en grønn oase midt i byen.


Grønne rammer og bærekraft har vært viktig i utformingen av den nye nærlandsbyen på Tolvsrød

- Vi er litt forsinket som følge av pandemien, men revidert planinitiativ ble sendt Tønsberg kommune i midten av oktober. Nå håper vi på en god og effektiv 1. gangs behandling, forklarer Pål Egeland. Han er leder i Folksom, som eier det gamle

«Tolvsrødsenteret» og bygningene rundt sammen med Coop Norge Eiendom.

Når kommuneadministrasjonen innstiller saken til politisk 1. gangsbehandling, vil planen offentliggjøres og sendes på høring til relevante parter, sannsynligvis i desember. Folksom forventer 1 års prosess og at byggeprosjektet endelig kan starte tidlig i 2022, hvis alt går som det skal.

- Vi har jobbet tett med kommunen i planprosessen og har lyttet til deres innspill. Fokus har vært på kommersielle nærfunksjoner, gode uterom og varierte boligtyper, sier Pål og presiserer at grønne rammer og bærekraft har vært viktig i utformingen av den nye nærlandsbyen på Tolvsrød.
Grønn nærlandsby Tolvsrød torg vil gi plass til rundt 120 boliger fra 30 til 130 m2 og 25 næringsdrivende og nærbutikker. De nye skissene fra Folksom Arkitektur viser bygninger med ulik form og ulike høyder fra tre til sju etasjer, med kun ett bygg på sju etasjer. Det gir en fin, oppdelt struktur, slik at bygningsmassen ikke blir for kompakt. Innkjørselen til dagens Extra skal stenges og blir trygg gågate omkranset av nærbutikker. Trafikken skal omdirigeres inn på baksiden av torget med noe parkering på bakkeplan. En stor parkeringsgarasje under det nye Coop-bygget skal frigi plass, og herfra blir det heis direkte opp til helseforetakene i 2. etasje.

Boligområdet rundt torg og butikker preges generelt av gjennomgående åpne gater og «grønne lunger» som skal gi hvile i fellesarealene, som også har gitt plass til et spennende grendehus med uteservering og en del funksjoner for lokal-

miljøet. - Vi ønsker å lage en grønn og trivelig lokal landsby med møteplasser på bakkeplan, nærbutikker og et koselig torg der folk kan føle seg hjemme. Det tror jeg vi skal få til, sier

Folksom-sjefen fornøyd, og håper å ferdigstille prosjekt Tolvsrød torg innen år 2025.268 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page