top of page
Search
  • Live Lepperød

Frivillighetens år 2022: Rotary, Civitan og Byorkesteret

I år feirer vi frivillighetens år! Hvordan skal vi ta vare på frivillig innsats, stimulere og

utvikle frivilligheten framover, spør president i Tønsberg Rotary, Jan Petter Bergan.


Lille Uliana sang seg inn i alles hjerter under støttekonserten for Ukraina, som ble arrangert av Rotary i mai.


Titt rundt deg i Tønsberg og lokalt i vårt nærområde. Legg merke til at det er frivillige i mange sammenhenger, - om det er redningsaksjoner, folk som vedlikeholder banen på Flint, folk som merker turløyper, frivillige som daglig er engasjert i speiderarbeid, kor og korps, idrettslag, humanitære foreninger, ja, lista blir lang og er selve beviset på at frivillig innsats er selve LIMET i samfunnet. Det holder oss sammen og sammen stimulerer

vi hverandre til mer innsats, mer glede og nytte for samfunnet.


ILO - som er FN's arbeidsorganisasjon - definerer frivillig arbeid som ikke-obligatorisk arbeid, den tiden en person bruker på å utføre en eller flere aktiviteter i en organisasjon eller utenfor, uten å ta seg betalt. Vit at frivillig innsats tilsvarer 142 000 årsverk (SSBs tall for 2020). 63% av befolkningen over 15 år har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året (2019).


Frivillighetens merverdi

Det er minst to hovedspor inn i frivillighetsstrategien: Bevisstheten om betydningen av frivillighet og motivasjonen til frivillig innsats.


Det er også et mål, nå midt i frivillighetens år, å synliggjøre innsatsen og få mer kjennskap til den merverdien innsatsen gir. Om frivillig innsats har samfunnsmessig betydning, så handler dette også om "hva som er interessant for nettopp meg selv". Fokus på det personlige planet - det må gi meg noe, en verdi for meg selv, gleden av relasjoner til andre mennesker, hensikten og betydningen. Alt henger sammen og gir glød, humør og livsstyrke. Og læring. Gleden over å kunne yte, gi av meg selv, det gir meg et overskudd.

Jan Petter Bergan, engasjert frivillig ildsjel.


Vi ser utvilsomt verdien av frivillig innsats. Din frivillige innsats er viktig. Kanskje viktigere enn du selv tror. Ditt bidrag betyr mye for oss alle, for samfunnet, for alle i din frivillige

forening. Og for deg selv.


Men dugnadsomfanget og frivilligheten er på retur. Undersøkelser viser at færre frivillige gjør mer, og stadig flere gjør mindre av frivillig innsats. Det er et tankekors dette året, som

er nettopp er viet frivillighet.


La oss verdsette og feire frivilligheten framover!


Nedenfor presenterer vi tre frivillige organisasjoner med godt voksne ildsjeler fra vårt distrikt:


Tønsberg Rotary: Innsats for Ukraina

Støttekonsert for Ukraina på Oseberg kulturhus ble arrangert av Tønsberg Rotary 12. mai.


Situasjonen i Ukraina berører oss alle. Daglig ser vi bilder fra et land i krise. Det er meldinger om at landet mangler insulin og adrenalin.


Dette ville Rotary i Vestfold gjøre noe med. 12. mai arrangerte foreningen med Jan Petter Bergan i spissen en støttekonsert for Ukraina i Oseberg kulturhus. Internasjonale og

nasjonale artister stilte gratis opp og 950 mennesker fylte salen til siste plass. Skuespiller Ellen Horn var konferansier og kjente artistnavn som Lise Davidsen, Marius Roth

Christensen, Lars Bremnes og Lars Martin Myhre sto på programmet.


Hovedattraksjonen var 7 år gamle Uliana, som opplevde å se naboblokka til høyhuset hun bodde i bli bombet, før hun flyktet fra Ukraina til Tønsberg. Hun sto alene på scenen og

sang en vakker hyllest til sitt hjemland på ukrainsk. Ikke et øye var tørt etter dette.


Støttekonserten til Ukraina innbrakte 560.000 kr, som går direkte til innkjøp av livsviktige medisiner til Ukraina.

- Dette er vår lille håndsrekning til mennesker i nød, sier Jan Petter Bergan, initiativtaker til støttekonserten. Han overtok nylig som president for Tønsberg Rotaryklubb og gleder seg til å ta fatt på oppgavene.


Rotary er en verdensomspennende organisasjon som tar samfunnsansvar og har som formål å gjøre noe for andre og at medlemmene får utvikle seg selv gjennom prosessen. Tønsberg Rotary har 71 medlemmer, 30 kvinner og 41 menn i aldersspennet fra 40 til over 90 år.


Har du lyst til å bli mer kjent med organisasjonen, ta kontakt med Jan Petter Bergan på

917 80 259, eller se www.tonsberg.rotary.no


Civitan: Lokale hjelpere

Unni Kirkevold, Kjellaug Tysland, leder Tone Landsverk og Torgunn Hauge foran Civitanhuset i Furukollen.


Hjelpsomhet, fellesskap og kunnskap er Civitans viktigste verdigrunnlag. I Norge har den frivillige hjelpeorganisasjonen et eget forskningsfond for Altzheimers sykdom. Foreningen er også en viktig bidragsyter til idrett for utviklinghemmede og aktivitet mot rus i samarbeid med lokal idrett.


I Tønsberg driver Civitan i tillegg campingplassen på Torgersøya. Lokalforeningen har omlag 60 medlemmer i alderen 40+, fordelt på Civitan Kristina (damelag) og

Civitan Tønsberg (herrelag), og har eget klubbhus i Furukollen i Husvikåsen. I juni arrangerte klubben loppemarked til inntekt for lokalt trengende.


Har du lyst til å bli mer kjent med organisasjonen, ta kontakt med Kjellaug Tysland på 992 85 964 eller se www.civitan.no


Tønsberg Byorkester: Janitsjar for voksne

Leder Mette Bjørndal og Tønsberg byorkester.


Tønsberg Byorkester er et janitsjarkorps med spesiell tilhørighet til Tolvsrød. Orkesteret øver hver mandag i Slagen Samfunnshus og har mange lokale medlemmer. Byorkesteret har eksistert i snart 35 år og rekrutterer medlemmer fra Tønsberg og omliggende kommuner.


For tiden er det 38 spillende medlemmer i korpset med dirigent Tommy Roen i spissen. Repertoaret er melodiøst og vidtfavnende. Byorkesteret spiller konserter på ulike arenaer,

som Støperiet, brygga, torget, kirker og deltar på ulike arrangement i Tønsberg og omegn. Korpset marsjerer ikke og deltar heller ikke i konkurranser.


Dersom du spiller et blåseinstrument eller slagverk, men savner noen å spille sammen med, eller om du har spilt i korps og ønsker å gjenoppleve gleden i samspill med andre, er du hjertelig velkommen til å bli med.


For mer info ta kontakt med orkesterets leder Mette Bjørndahl på 928 58 940.
38 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page