top of page

Acerca de

Unknown-5_edited.jpg

About

I styret: Britt fra Petz, Siv fra Suser i sivet, styreleder Pål fra Meny Tolvsrød, Live fra Mitt Tolvsrød magasin, Pål fra Folksom. Birger fra Sport 1 mangler på bildet.

Tolvsrød kultur & næring - styret

Unknown.jpeg

Tolvsrød kultur & næring ble vedtatt opprettet høsten 2019, og ble i desember samme år registrert i Brønnøysundregisteret som lokal kultur- og næringsforening med organisasjonsnummer 923 844 791. Lokalforeningen  skal fremme kultur- og næringslivet i  Slagen, trekke kunder og besøkende til området, bidra til økt verdiskapning i eksisterende virksomheter og gi et bedre grunnlag for  nyetableringer. Målet er å skape et trygt og levende nærmiljø for folk og virksomheter i hele Slagen.


I styret til Tolvsrød kultur & næring sitter Pål Jacobsen fra Meny Tolvsrød (leder), Birger Almenning fra Sport 1, Siv Grødem fra Suser i Sivet, Pål Egeland fra Folksom og Britt Edvardsen fra Petz, samt Live Lepperød fra Mitt Tolvsrød magasin. Lokalmagasinet jobber sammen med foreningen med å fremme kultur- og næringsliv, lokale profiler og begivenheter i nærmiljøet. Mitt Tolvsrød fungerer som lokalforeningens forlengede arm og distribueres gratis fem ganger årlig til alle 10 000 husstander i Slagen. 

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss på post@mitt-tolvsrod.no for mer info

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Takk for henvendelsen!
bottom of page