top of page

Vil du annonsere i
Mitt Tolvsrød?

Mitt Tolvsrød er et lokalt, redaksjonelt magasin som distribueres til alle rundt 10.000 husstander i hele Slagen

og nordre Eik. Siden vi er et redaksjonelt magasin når vi også "nei takk-reklame" postkassene. Det betyr

tilgang til ca 27 000 mennesker, bare i vårt område.

 

I Mitt Tolvsrød får du lesestoff om mennesker, kultur og næringsliv, samt nyheter fra annonsører i vårt distrikt. Tilbakemeldinger tyder på at magasinet blir godt lest og tatt vare på, og vi erfarer at mange viser interesse

for tilbud og aktiviteter lokalt. Spør hvem du vil, de fleste kjenner til Mitt Tolvsrød lokalt! 

Mitt Tolvsrød kommer 5 ganger årlig!

  • Vinter: Februar

  • Vår: Mars/april

  • Sommer: Juni

  • Høst: September

  • Jul: November

Vi dekker hele Slagen!
•  Ca 10.000 eks fulldistribueres
   til alle husstander i Slagen og Nordre Eik

•  Magasinet står ved inngangen til
   Meny Tolvsrø, 
Olsrød Park og på Tolvsrød Torg

•  Ca 27 000 potensielle lesere lokalt
•  Over 3 500 følgere på vår Facebookside

NB! Abonnementsaviser har kun ca 50% dekning
lokalt.

Ønsker du å nå ut til 10 000 husstander med en annonse eller redaksjonell markedsføring av din bedrift? 

Ta kontakt på post@mitt-tolvsrod.no eller kontakt Live på 48 22 18 20.
Mitt Tolvsrød magasin er utviklet, eies og drives av Magasin 1 AS (Live Lepperød).

En redaksjonell artikkel synliggjør bedriften og gir den aller beste oppmerksomheten! 
Redaksjonell omtale/markedsføring er vårt viktigste produkt. Alle våre redaksjonelle saker er betalt.
Du kan også velge mellom en rekke annonser i ulike størrelser som gir god synlighet i markedet.

Se annonsemoduler og priser nedenfor.

750 kr (forutsetter levering av tekst og bilder)

ANNONSEMODULER OG PRISER

Annonsemoduler                                               Priser                               
Tjenesteannonse (45 x 64 mm)                          2600  
 
Fast tjenesteannonse (45 x 64 mm)                  2000
Forutsetter binding 5 utgaver per år
              
Kvartside annonse, stående (91 x 128 mm)         3600                    
 
Halvside annonse, liggende (187 x 128 mm)        4600                     
Halvside annonse, stående (91 x 264 mm)         4600                     
Helside annonse, A4 (210 x 297 mm)                            5600                 
                             
Bakside annonse, A4 (210 x 297 mm)                          6600                                                                                             
Annonseprisene forutsetter ferdig levert annonsemateriell
For utfallende annonsemateriell, legg til 5 mm
----------------------------------------------

1 s. redaksjonell omtale/markedsføring    6600                        
 
 
Videosnutt i tilknytning til red. sak                 790                   
 
Inkluderer tekst, foto, grafisk oppsett og en korrekturrunde
----------------------------------------
Grafisk oppsett av annonse (pr time)            790                        
Forutsetter levering av tekst og foto, ev illustrasjonsbilder
----------------------------------------
Andre grafiske tjenester                        790                       
Annet tekstarbeid/foto (pr time)                    790                        

Konkurranse på Facebook                           790                                   
--------------------------------                 
NB! Alle priser er oppgitt eks mva

Ta kontakt med Live på post@mitt-tolvsrod.no eller på 48 22 18 20 for mer info.

bottom of page