top of page
Search
  • Live Lepperød

Ny lokal vaktmesterbedrift: Basberg vedlikeholdsservice

Trenger du hjelp til riving, oppussing, hagearbeid, vedlikehold eller annet forefallende

arbeid? Ta kontakt med Basberg vedlikeholdsservice. De hjelper gjerne.

Far og sønn: Simon Prent Olsen og Roger Olsen som driver Basberg Vedlikeholdsservice.


Roger Olsen var ikke klar for penjonisttilværelsen da Agility-gruppen la ned virksomheten på Kaldnes i august 2021. Der hadde han jobbet som platearbeider, bas og

vedlikeholdsarbeider i nesten 20 år. Virkelysten var fortsatt stor og etter hvert ble det kjedelig å drive dank. På ett av de ukentlige søndagsbesøkene hos sønnen Simon Prent Olsen stiller han spørsmålet: «Kanskje dere har bruk for meg?»


Simon driver rørleggerfirmaet Smart Rør sammen med Christian Klemo, men har ikke noe å tilby faren der og da. Imidlertid får han en annen lys idé. Hvorfor ikke starte et

lokalt vaktmestertjenestefirma? Det er noe folk har bruk for, mener han. Som sagt, så gjort. Siden årsskiftet har Roger Olsen vært driver av Basberg vedlikeholdsservice og en

driftig allround vaktmester på post.


Vedlikehold i bolig og næringsbygg

Akkurat i dag er han på oppdrag i en av leilighetene på Midtløkken bo- og servicesenter i byen. Her har han revet vegger og tilrettelagt for et nytt bad for en takknemlig

beboer.


- Vi tømmer søppel, gjør vedlikeholdsoppgaver i bolig og næringsbygg, klipper hekk og utfører alle typer vaktmesteroppdrag. Bare spør, vi er vant til kroppsarbeid og løser de

fleste oppgaver, sier Roger.


Den lokale tilhørigheten er viktig. Kjernevirksomheten strekker seg fra Horten til Tønsberg, og mesteparten foregår på vår kant av byen. Det skal være lett for folk å ta kontakt

og kort vei mellom kunde og vaktmester. Enkelte oppdrag utenbys er selvsagt også velkomne, skulle noen trenge det.


Tilskudd til lokale håndverkere

Basberg vedlikeholdsservice tar gjerne vaktmester- og serviceoppdrag for borettslag, større bygg og eiendomsselskap. Håndverkere som trenger en hjelpende hånd til

rydding, riving og annet forefallende arbeid, bes også ta

kontakt. Det var en viktig motivasjon bak etableringen.


- Smart Rør har så langt hatt stor nytte av Basberg vedlikeholdsservice,

sier Simon. - Når vi har behov for hjelp til å klargjøring og opprydding er det fint å kunne ringe fatter´n, ler Simon og ser skrått bort på far Roger med glimt i øyet.


- Meningen er ikke å være i konkurranse med andre håndverkere,

snarere et godt tilskudd. Kunder som trenger faglært arbeidskraft, formidler vi gjerne

videre til håndverkere i vårt nettverk, understreker Roger.


Service til nøkterne priser

Basberg vedlikeholdsservice er godt i gang med sommersesongen og har hatt flere oppdrag både utendørs og innendørs for små og store kunder. Service er en viktig ingrediens i kundeoppfølgingen, prisnivået likeså.

- Det er viktig for oss å gjøre en god jobb til en nøktern pris. Vi yter gjerne det lille ekstra for at kunden skal bli fornøyd, forklarer Roger.


Han er fornøyd med å være i full drift igjen og liker at arbeidet er såpass variert. Ingen oppgave er for liten, for tøff eller for grisete for en erfaren sjauer.


- Vi gjør alt som folk ikke har lyst til å gjøre sjøl, og kan gjerne også ta en tur med hunden, inviterer Roger, klar til dyst.


Ta kontakt med Roger på telefon 922 26 621 eller på post@basbergvedlikehold.no

Følg Basberg vedlikeholdsservice på Facebook her.

101 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page